Skolas profils

RSS ir dibināta 2001. gadā un nodrošina starptautiski akreditētu izglītību angļu valodā bērniem un skolēniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem. Pašlaik Rīgas skolā mācās gan mazuļi, gan skolēni līdz pat 10. klasei, turklāt 2015. gada augustā ir paredzēts uzsākt mācības arī 11. klasē, savukārt 2016. gada augustā — 12. klasē.

Atrašanās vieta

RSS atrodas Ķīpsalā — tikai dažu minūšu attālumā no Rīgas centra un vēsturiskās Vecrīgas. Pateicoties šai atrašanās vietai, Rīgā un tās tuvākajā apkārtnē dzīvojošajiem skolēniem skola ir tikai īsa brauciena vai gājiena attālumā.

Organizācija

RSS valdi gada kopsapulcē ievēl Rīgas Starptautiskās skolas locekļi. RSS ir reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā. Par skolas locekļiem automātiski kļūst skolā uzņemto bērnu un skolēnu vecāki vai aizbildņi. Skolas direktors un vadība pārvalda skolas ikdienas darbību.

Mācību programma

Rīgas Starptautiskā skola ir starptautiskā bakalaurāta pasaules skola (International Baccalaureate World School) un Kembridžas starptautiskais centrs (Cambridge International Centre). Sākumskolas skolēni mācās pēc starptautiskā bakalaurāta sākumskolas programmas (IBPYP). Pamatskolas skolēni (6., 7. un 8. klase) mācās pēc starptautiskās pamatskolas programmas (IMYC). Vidusskolai (9. un 10. klasei) RSS piedāvā Kembridžas IGCSE mācību programmu. Mācības notiek angļu valodā, bet 1.–6. klases skolēniem tiek piedāvāts apgūt arī latviešu un franču valodu, savukārt pamatskolā ir iespējams papildus izvēlēties latviešu un spāņu valodu. Skolēniem, kuru dzimtā valoda nav angļu valoda un kuriem tāpēc vajadzīgs papildu atbalsts tās apguvei, tiek piedāvātas angļu valodas kā svešvalodas stundas. RSS strādā pilnībā sertificēti starptautiski mācībspēki, tostarp skolotāji, kuru specializācija ir valodas, sports, peldēšana, māksla, mūzika, informācijas tehnoloģijas un plašsaziņas līdzekļi. RSS ir bagātīga ārpusklases nodarbību programma, kas ietver sporta, kultūras un pulciņu aktivitātes.

Mācībspēki un personāls

RSS skolotājiem angļu valoda ir vai nu dzimtā valoda, vai arī viņiem ir izcilas angļu valodas zināšanas. RSS strādā labākie skolotāji no Latvijas un visas pasaules. Mācībspēki un personāls strādā modernās telpās, kur ir arī bibliotēkas un plašsaziņas līdzekļu centrs, kas nemitīgi tiek pilnveidots, un plašas, gaišas klases, kā arī ļoti ērtas telpas ārpusklases un sporta nodarbībām.

Uzņemšana

Pašlaik skolā ir uzņemti aptuveni 235 audzēkņi no vairāk nekā 30 valstīm.

Skolas ēka

RSS 2004. gadā pabeidza piebūves celtniecību, pievienojot savai sākotnējai ēkai modernu sporta zāli un trīs stāvus, kuros ierīkotas labiekārtotas klašu telpas. Skolas ēkā ir pusdienošanas zāle, bibliotēkas un plašsaziņas līdzekļu centrs, mūzikas un mākslas klases, kā arī atpūtas telpa vecākiem. Skolas teritorijā atrodas arī pilnībā iekārtots bērnu spēļu laukums un sporta nodarbībām paredzēts laukums un aprīkojums. RSS arī piedāvā peldēšanas nodarbības netālu esošajā Ķīpsalas peldbaseinā.

Pašnovērtējuma dokuments

Skolas pašnovērtējuma ziņojumu varat apskatīt šeit:
LEJUPLĀDĒT RSS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMU