Kas mēs esam

Rīgas Starptautiskā skola (RSS) nodrošina izglītību angļu valodā, un galvenais uzsvars ir likts uz skolēnu mācīšanās prasmju attīstīšanu. Skolai ir piešķirta Starptautisko skolu padomes starptautiskā akreditācija un Latvijas Izglītības ministrijas vietējā akreditācija. Ceram, ka Jums patiks mūsu tīmekļa vietnes apmeklējums!

Missija

Skolas misija: Mācīšanās prasmju attīstīšana savstarpējas cieņas pilnā vidē, kurā ikviens audzēknis rod iedvesmu pilnveidot savas spējas un kļūst par pārliecinātu personību ar plašu pasaules skatījumu, kuram ir svarīgas arī ētiskās vērtībās.

Vairāk par mūsu skolu